Ammattimaista johtamista valtuustoon

31.01.2021

Alkava valtuustokausi tulee hyvin suurella todennäköisyydellä olemaan erittäin haastava. Koko ajan muuttuvan pandemiatilanteen lisäksi vastaamme tulee muita muuttuvia tekijöitä, jotka haastavat perinteistä ajatusmalliamme ja vaikuttavat kunnan toimintaan. Kunnan ylimpään päättävään elimeen pitää saada monen alan asiantuntemusta ja erityisesti johtamisosaamista. 

Tuusulan kunnan toimintamenot vuodelle 2021 on budjetoitu 240 M€ suuruisiksi ja toimintatuotot n. 60 M€ kokoluokkaan. Kyseessä on merkittävän suuruinen rahamäärä, joten kunnan talouden tarkoituksenmukaiseen johtamiseen pitää panostaa. Kuntatalouteen on usein kohdistettu arvostelua. Sitä on yleisellä tasolla moitittu mm. tehottomaksi ja hitaasti reagoivaksi. Usein näillä väitteille on myös perusteita. 

Eikä kyse ole pelkästään taloudesta. Tulevalla kaudella kohtaamme maailman, jossa hyvin monet perusasiat ovat kokeneet valtavia muutoksia. Työn tekemisen luonne on muuttunut pysyvästi etätyöpainotteiseksi, ihmisten ostokäyttäytyminen on entistä heterogeenisempää ja vaikeasti ennustettavaa, ravintola-ala ja tapahtumatuotannot ovat kriisissä. Luetteloa voisi jatkaa pidempäänkin. Se maailma, johon ennen koronaa totuimme, ei tule palaamaan.

Kunnan palveluiden pitää pystyä reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen ennennäkemättömällä ripeydellä. Tuusulan pitää pysyä muutoksen mukana ja jopa johtaa sitä! Kotoilun lisääntyessä kunnan pitää pystyä osoittamaan vetovoimatekijöitä, jotta muuttovoitto pysyy plussalla. Tuusulalla on erinomaiset mahdollisuudet onnistua tässä. Meiltä löytyy monimuotoista asumisympäristöä kaikenlaisille ja kaikenkokoisille perheille, sinkuista suurperheisiin. 

Kaikki muutokset tulee kuitenkin johtaa määrätietoisesti ja uudella tavalla. Nykytilanne ei muutu, jos päättävissä elimissä ei tapahdu muutosta. Eri alojen asiantuntijoiden lisäksi Tuusulan valtuustoon tarvitaan osaavia, kannuksensa jo hankkineita, ammattijohtajia. Heidän antamansa panos pitää huolen siitä, että Tuusula on muuttuvan yhteiskuntakehityksen kärjessä. 

Omalla urallani olen toiminut sekä työntekijänä että esimiehenä. Tämä antaa hyvää näkökulmaa kunnan asioista ja yksittäisiin kansalaisiin kohdistuvista toimista päätettäessä. 

Tunnen kuntatalouden lainalaisuudet ja haasteet. Työskentelin Eteva-kuntayhtymässä projektipäällikkönä, palvelujohtajana ja toimin johtoryhmän jäsenenä. Omaan laajan kokemuksen julkisista hankinnoista, olen ollut sekä palvelujen ostajan että myyjän rooleissa. 

Useimpien, jos ei kaikkien, työelämässä kohtaamieni haasteiden taustalla on johtaminen. Modernilla johtamisella, mitä todella toivon kuntaammekin saatavan, pystytään jo ennalta torjumaan suurimpia haasteita ja viemään kuntaamme kohti toimivampaa ja sujuvampaa tulevaisuutta.