Timo Heiskala

Olen aluevaaleissa ehdolla numerolla 237

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee asiantuntemusta! 

Timo Heiskala, 52 -vuotias kahden alakouluikäisen lapsen isä Kellokoskelta.

Toimitusjohtaja (Autismisäätiö sr), EMBA, viittomakielen tulkki

Tuusulan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan (HYTE) jäsen

Kellokosken koulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen

Kellokosken kehittämisverkoston ydintiimin jäsen

Minulla on johtamiskokemusta sekä kuntamaailmasta (olen toiminut urallani Eteva -kuntayhtymän palvelujohtajana ja johtoryhmän jäsenenä) että osakeyhtiöistä ennen Autismisäätiöön siirtymistäni. EMBA-lopputyöni tein palvelumuotoilusta. 

Kielitaito: suomi, englanti, suomalainen viittomakieli, ruotsi.

Harrastan valokuvausta, musiikkia monessa muodossa, kirjoittamista sekä kokkailua.


Asiantuntemusta alueelle!


Aluevaaleissa ratkotaan paljon!

Kyseessä on eräs merkittävimmistä muutoksista Suomen historiassa.  Kunnilta hyvinvointialueille siirtyy merkittävä määrä valtaa ja vastuuta, joten meidän tulee olla erityisen tarkkana siitä, että palveluiden laadukas tuottaminen turvataan. 

Samalla tässä on erittäin merkittävä mahdollisuus muutokseen! Itse en luota siihen, että kunnissa asioita hoitaneet henkilöt olisivat kaikilta osin oikeita hoitamaan asioita myös paljon suuremmassa mittakaavassa, hyvinvointialueilla. Mieti kohdallasi, ovatko sinun kuntasi päättäjät mielestäsi onnistuneet vaativissa palveluiden järjestämisissä? Tapahtuisiko kenties jokin ihme, jos samat henkilöt jatkaisivat asioiden valmistelua ja toteutusta uusissa puitteissa? 

Tähän on vaikea uskoa, joten tässä kohtaa pystyt omalla äänestyskäyttäytymiselläsi todella vaikuttamaan! Pystyt valitsemaan osaamista, todellista johtamiskokemusta sekä arjen ääntä, vaikkapa valitsemalla numeron 237!


HANKINNAT ja TALOUS

Kuntia on monesti moitittu epäonnistuneista julkisista hankinnoista. Eikä syyttä, sillä monissa, varsinkin vaativien erityispalveluiden hankinnoissa, on tehty monia huonoja päätöksiä.

Kuntien talouden heikko tilanne on ajanut siihen, että on luotu ilmapiiri, jossa "Kaikesta pitää säästää". Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kilpailutusten toteuttaminen on ollut käytännössä vain hintakilpailu. Halvin hinta on tosiasiallinen valintaperuste valtaosassa julkisia hankintoja. "Laatu", eli "muut mitattavissa olevat tekijät" on sivuutettu triviaaleilla seikoilla. Laatuseulan läpäisee monissa kilpailutuksissa sillä, että yrityksellä on Y-tunnus, kotisivu sekä puhtaat luottotiedot. 

Hyvinvointialueiden sisälle ei muodostu yhtään sen parempaa kilpailutusosaamista, jos valtuustotasollakaan ei tapahdu muutosta. Nyt kannattaa miettiä sitä, miten hyvinvointialueen taloutta voisi johtaa ammattitaidolla ja osaamisella, ei poliittisilla meriiteillä.  

ERITYISTÄ TUKEA

Kohtaan työni kautta paljon erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, sekä aikuisia että lapsia. Usein esille nousee palvelujen pirstaleisuus, monella "luukulla" asiointi sekä saadun avun ja tuen katkonaisuus. 

Oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut erityisen tuen tarpeessa oleville perheille ovat paras tapa edistää hyvinvointia. Kunnan pitää pystyä takaamaan helposti hahmotettava, yhtenäinen palvelupolku tuen tarpeessa oleville. Viimeistään nyt pitää purkaa siilomaiset rakenteet ja rakentaa palvelut siten, että ne lähtevät aidosti kansalaisen tarpeista.

Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kesken on välttämätöntä sujuvuuden takaamiseksi. Asiakkaiden ja palveluntuottajien aito kuuleminen kilpailutuksia toteutettaessa ennaltaehkäisee ongelmia. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue voi profiloitua siten, että  palvelut ovat helposti saavutettavia, selkeitä ja aidosti asiakkaan tarpeita tukevia. Tällaisella rakenteella saavutetaan pidemmällä aikavälillä myös säästöjä. Säästöjä saavutetaan varhaisilla, oikein mitoitetuilla tukitoimilla jotka takaavat sen, ettei raskaampia palveluita tarvita samassa suhteessa kuin aikaisemmin. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotit avaisivat suuria mahdollisuuksia elämänlaadun parantamiseen monille haasteiden kanssa kamppaileville kuntalaisille. 


 Kerro, mitä asiaa haluat edistää!