Timo Heiskala

KEHITTYVÄ KELLOKOSKI - TOIMIVA TUUSULA

Timo Heiskala, 52 -vuotias kahden alakouluikäisen lapsen isä Kellokoskelta.

Toimitusjohtaja (Autismisäätiö sr), EMBA, viittomakielen tulkki

Kellokosken koulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen

Diakonia-ammattikorkeakoulun Työelämän neuvottelukunnan jäsen

Minulla on johtamiskokemusta sekä kuntamaailmasta (olen toiminut urallani Eteva -kuntayhtymän palvelujohtajana ja johtoryhmän jäsenenä) että osakeyhtiöistä ennen Autismisäätiöön siirtymistäni. EMBA-lopputyöni tein palvelumuotoilusta. 

Kielitaito: suomi, englanti, suomalainen viittomakieli, ruotsi.

Harrastan valokuvausta, musiikkia monessa muodossa, kirjoittamista sekä kokkailua.


Kellokoski kunniaan!

Olen asunut Kellokoskella jo vuodesta 2012 saakka. Havaintojeni perusteella tämän oman kylämme potentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Moni asia on jäänyt puolitiehen, siihen on nyt saatava muutos!

Sitoudun vahvasti ajamaan yhteisiä asioitamme sekä valtuustossa että lautakunnissa. 

Erityisesti minua kiinnostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Olen erittäin tietoinen tämän hetken haasteista ja suoranaisista ongelmista, mitä Kellokoskella on lasten ja nuorten elämässä kohdattu. Niitä täytyy ratkoa lapsiamme ja nuoriamme kuunnellen, koulun ja kunnan sekä meidän vanhempien yhteistyöllä.

Hieman alempana tällä sivulla kerron hieman lisää erityisen tuen tarpeessa olevista, luethan myös sen. 

Kellokosken keskustan ilmettä pitää kehittää voimakkaasti, samalla pitää muistaa tyhjenevän sairaala-alueen hyötykäyttö. Mahdollisuuksia on paljon, ne pitää saada esiin!

Kaikki kolme kuntakeskustamme ansaitsevat toki huomiota ja niitä pitää kehittää tasapuolisesti. Pinta-alaltaan laaja kunta edellyttää julkisen liikenteen ja yksityisautoilun harmonista edistämistä. Tuusula voisi mielestäni profiloitua sujuvan liikkumisen kunnaksi, jossa kaikki liikkumisen muodot, sähkö-ja hybridiautojen sujuvaa lataamista ja toimivaa pyörätieverkostoa unohtamatta, kehittyvät käsi kädessä. 


YRITTÄMINEN

Tuusula on monien mahdollisuuksien kunta. Meiltä löytyy loistavia esimerkkejä kekseliäästä yrittäjyydestä. Hyrylä, Jokela ja Kellokoski muodostavat jokainen oman,  erityislaatuisen ympäristön omintakeiseen yrittämiseen. 

Kunnan tulisi entistä enemmän olla yrittäjien kumppani yhteiskehittämisen hengessä. Ruukkialuetta tulee kehittää kunnan kanssa yhteistoiminnassa. 

Kunnanvaltuuston jäsenten ja muiden päättäjien tulee olla läsnä yrittäjien arjessa, kuunnella ja rohkeasti edistää kuultuja ideoita. 

Tuusulan sijainti on erinomainen valtti, mutta se ei riitä, jos upeat ideat jäävät vain pienen piirin tietoon. Siksi tarvitaan houkuttelevia yrittäjyyteen kannustavia tekoja, joilla koko kunnan ilmapiiri muuttuu yritysmyönteisemmäksi. 


ERITYISTÄ TUKEA

Kohtaan työni kautta paljon erityisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, sekä aikuisia että lapsia. Usein esille nousee palvelujen pirstaleisuus, monella "luukulla" asiointi sekä saadun avun ja tuen katkonaisuus. 

Oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut erityisen tuen tarpeessa oleville perheille ovat paras tapa edistää hyvinvointia. Kunnan pitää pystyä takaamaan helposti hahmotettava, yhtenäinen palvelupolku tuen tarpeessa oleville. Viimeistään nyt pitää purkaa siilomaiset rakenteet ja rakentaa palvelut siten, että ne lähtevät aidosti kansalaisen tarpeista.

Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin kesken on välttämätöntä sujuvuuden takaamiseksi. Asiakkaiden ja palveluntuottajien aito kuuleminen kilpailutuksia toteutettaessa ennaltaehkäisee ongelmia. 

Tuusula voi profiloitua kunnaksi, jossa palvelut ovat helposti saavutettavia, selkeitä ja aidosti asiakkaan tarpeita tukevia. Tällaisella rakenteella saavutetaan pidemmällä aikavälillä myös säästöjä. Säästöjä saavutetaan varhaisilla, oikein mitoitetuilla tukitoimilla jotka takaavat sen, ettei raskaampia palveluita tarvita samassa suhteessa kuin aikaisemmin. 

Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotit avaisivat suuria mahdollisuuksia elämänlaadun parantamiseen monille haasteiden kanssa kamppaileville kuntalaisille. 


 Kerro, mitä asiaa haluat edistää!